Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», на виконання статей 15, 16, 22, 33 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з метою якісної підготовки та затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2014/2015 навчальний рік, забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти Департаментом освіти, науки та молоді видано наказ від 25.06.2014 № 454 "Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області на 2014/2015 навчальний рік"

З метою підвищення якості реалізації складових змісту загальної середньої освіти, усунення недоліків під час розробки та укладання робочих навчальних планів, вироблення методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів, спеціалістів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів) протягом січня – лютого 2014 року Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області.
У ході експертизи були виявлені суттєві недоліки й помилки:

© 2018 Управлінський кластер
Design by schefa.com