співпрацяРух України у напрямі подальшої демократизації, становлення громадянського суспільства, переосмислення ціннісних орієнтирів і стратегій людського буття ставлять нові вимоги до результатів діяльності школи, які значною мірою залежать від ефективності системи управління навчальними закладами. Нові умови господарювання, євроінтеграційні процеси передбачають зміни у роботі системи управління освітою.  Управління перестає бути виключно справою держави, воно стає все більш відкритим. Актуальною потребою є налагодження дієвих взаємозв’язків між усіма підрозділами системи управління загальноосвітніми навчальними закладами та організаціями громадянського суспільства і, перш за все, з батьківською громадськістю. Перш за все, батьки є реальними замовниками освіти, і саме їх ставлення до школи і процесів, що в ній відбуваються, є найважливішим критерієм успішності її роботи. Це означає, що вибудовування відносин з батьками є не просто одне з побічних завдань школи, а багато в чому її найважливіша функція. Неможливо уявити собі, що процеси модернізації та реформування дійсно розгорнуться в шкільній системі без активного діалогу з батьківською громадськістю. Ряд тенденцій показує, що обидві сторони поступово починають розуміти це і переходять до продуктивного взаємовигідного співробітництва.

© 2018 Управлінський кластер
Design by schefa.com