6Пару десятиліть тому ніхто й подумати ньому міг, що відносно до школи будуть застосовуватися такі терміни як «Менеджмент якості» або «Мультимедійний урок». Нововведень так багато, що від вчителя потрібно бути зібраним, енергійним і уміти швидко адаптуватися до мінливих умов. Якщо раніше обговорення іміджу вчителя було модною «родзинкою» на педраді, зараз це одна з ключових тем, яку неможливо не торкнутися. Сучасний вчитель далеко не тільки урокодатель, це фахівець з широким спектром вмінь, здібностей і соціальних ролей. Не секрет, що раніше непорушний авторитет педагога втрачає свою стійкість, і вчителю, добре це чи погано, доводиться багато працювати над собою, щоб заслужити довіру дітей. Як створити позитивний імідж учителя? З яких аспектів він складається? Що думає про це імеджелогія? Давайте докладніше зупинимося на цих питаннях.
Що таке імідж?

© 2018 Управлінський кластер
Design by schefa.com